a

Tuğra Otel

Trabzon

Küçük ama gösterişli Uzungöl evlerinin otel mimarisine güzel bir yansıması…
HekimBoard’un detay rahatlığı her durumda çözüm noktası oluyor.