BIM Objects

Building Information Modeling(Yapı Bilgi Modellemesi)

BIM, tüm disiplinlerin ortak bir çalışma ortamında uygulanacak binanın dijital ikizini oluşturması anlamına da gelmektedir. Genel olarak yapılar; ilki dijital ortamda, ikincisi de sahada uygulama şeklinde iki kere yapılmaktadır.

BIM’in katkısıyla; yapıların yapım aşamasında çıkacak her türlü problem, öncelikle dijital tasarımda görülüp çözüldüğü için sahada daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli projeler gerçekleşmektedir.

Yapıların yaşam döngüsü; tasarım aşamasıyla başlayan ve ömrünü tamamladığı yıkım aşamasına kadar geçen süredir. BIM, her türlü problemi önceden görüp tespit etmeyi sağladığı için yapının yaşam döngüsü boyunca yönetilebilmesini sağlar.

Aşağıdaki HekimBoard BIM Object dosyaları, HekimBoard panelinin kullanılan tüm bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler yangın sınıfı, teknik şartnameler gibi bir çok dokumanı da kapsamaktadır.

Dolayısıyla, HekimBoard BIM Object’in hazırlanmasının nedeni BIM tabanlı programlarda doğru bilgilerle kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

BIM Object’i Kimler kullanabilir?

Revit programı kullanan tüm disiplinler HekimBoard BIM Object dosyasını projelerinde rahatlıkla kullanabilirler.

Hekim Yapı BIM Objeleri

HekimBoard Düz İç Levha İndir HekimBoard Düz İç Levha İndir HekimBoard Düz Dış Levha İndir HekimBoard Düz Dış Levha İndir HekimBoard Desenli Dış Levha İndir HekimBoard Desenli Dış Levha İndir
BAŞARILI! Formunuz başarılı bir şekilde gönderildi. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.