Kurumsal

Hakkımızda

Bir HEKİM HOLDİNG kuruluşu olan HEKİM YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2001 yılında Sn. Dr. Öner HEKİM tarafından çimento esaslı cephe kaplama malzemesi üretmek hedefiyle kurulmuştur. Çalışmaların tamamlanmasının ardından dünyada bu amaçla kullanılan en gelişmiş ürünün fibercement levha olduğu görülerek yola bu hedefle devam edilmiştir. İlk üretim tesisinin kurulumuna 2001 yılında başlanmış, 2004 mayıs ayında ise tam kapasite ile üretime geçilmiştir.

2007 yılında alınan kapasite artırımı kararı doğrultusunda ikinci üretim hattının kurulumuna başlanmış ve bu yeni tesis de 2008 Eylül ayında tam kapasite ile üretime geçilmiştir. Her iki üretim hattını da tamamen kendi öz varlığı ile finanse ederek ülkemize modern tesisler kazandıran HEKİM YAPI, Adapazarı-Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde 111 dönüm arazi üzerinde 20.000 m² kapalı alanda kurulu bulunan iki üretim tesisinde yıllık toplam 80.000 m³ fibercement levha üretim kapasitesine sahiptir. 2013 yılı itibari ile 3.Fibercement üretim tesisi yatırımına başlayan Hekim Yapı 2014 yılı itibari ile bu yatırımını hayata geçirerek, yılda 125.000 m3 üretim kapasitesine ulaşmıştır.

HEKİM YAPI’ nın fibercement ürün yelpazesinde halen üç ana ürün grubu bulunmaktadır. Bunlar; HEKiMBOARD markası ile üretilen büyük boyutlu fibercement levhalar, TURKSIDING markası ile üretilen fibercement yalı baskı plakaları ve üzeri kağıt veya PET esaslı folyo kaplanmış olan FIBERCEMENTLAM levhalardır. Pek çok üstün özelliği sahip olan fibercement levhaların üretimi ile yapı sektöründe yeni bir çığır açmış olan HEKİM YAPI, ülkemizin ilk otoklavlı fibercement levha üreten kuruluşudur.

Ayrıca HEKİM YAPI’nın 2011 yılında üç yeni yatırımı gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki EPS ve taş yünü izolasyonlu sandviç panel tesisidir. Yıllık 4.000.000 m² üretim kapasitesine sahip bu tesiste 1250 mm en ve 16 m boya kadar farklı tip ve ölçüde çatı ve duvar panelleri üretilmeye başlanmıştır. Aynı tesiste taşyünü dolgulu pres panel üretimi de yapılabilmektedir. HEKİM YAPI’nın ikinci yatırımı ise yıllık 500.000 m³ üretim kapasitesine sahip EPS (Genleştirilmiş Polistiren Köpük) tesisidir. Bu tesisle de yüksek kaliteye sahip beyaz ve karbonlu EPS blok, levha ve enjeksiyon ürünleri üretilmektedir. En son teknolojiye sahip olarak kurulmuş olan tesiste 2012 yılında kapasite artırma çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Üçüncü yatırım ise “EPS izolasyonlu prespanel” üretim hattıdır.

Tamamen öz sermaye ile kurulan HEKİM YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., güçlü alt yapısı, konusunda uzman geniş kadrosu ve en önemlisi ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için durmadan çalışmak ve yeni teknolojiler konusunda öncü olmak misyonu ile ülkemizin geleceğe taşınmasında önemli rol üstlenen kuruluşlardan biri olmaya devam edecektir.

Misyonumuz

Misyonumuz

Türkiye ve dünya yapı sektöründe gelişmeleri yakından takip ederek, araştırma odaklı çalışarak Hekim Yapı adının üretimini gerçekleştirmekte olduğu tüm ürünlerin ait olduğu sektörlerde yenilikçilik, güvenilirlik, öncülük ve kalite kavramları ile özdeşleşmesini sağlamak.

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Yapı ürünleri endüstrisinde kalitenin uygulayıcısı olarak insanlığa, doğaya ve gelecek kuşaklara yararlı artı değerler üreten örnek bir yere sahip olmak ve bu yeri korumak.

Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Bilimsel ve araştırmacı olmak, Bilgiyi paylaşmak, Çevreye saygılı olmak, Dürüst ve güleryüzlü olmak, Doğal Yaşama saygılı olmak, Her fikre saygılı olmak, Kurumsal Kimliğe Sahip Çıkmak, Müşteri ve kalite odaklı yönetim, Takım ruhuyla çalışmak, Teknolojiyi üretecek ileri görüşlülük, Yenilikçiliğe açık ve girişimci olmak

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002

Hekim Yapı A.Ş olarak; üretici firma olarak faaliyet sürdürdüğümüz yapı malzemeleri sektöründe sunmakta olduğumuz ürün, hizmet ve benzeri tüm faaliyetlerimizde; “gelen istekler doğrultusunda müşterilerimizle daha iyi ilişkiler kurmayı, aramızdaki iletişimin daha güçlenmesi için yasal mevzuatlara bağlı kalmak ve ekonomik şartları göz önünde bulundurmak, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı da sürece dahil etmek koşuluyla, tarafımıza ulaşan şikayetleri kısa sürede çözümlemeyi, ürün ve hizmet kalitemizi de aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.”

  • A. Erişebilirlik: Başvurular pazarlama ve satış bölümüne yapılabilir.
  • B. Şeffaflık: Başvurular pazarlama ve satış bölümünün telefon/fax numaraları ya da www.hekimyapi.com web sitesi aracılığı ile yapılabilir.
  • C. Cevap verebilirlik: Başvurularınız alındıktan sonra size fax, tel ve/veya email yoluyla geri dönüs yapılacaktır.
  • D. Objektiflik: Başvurular adil ve önyargısız bir sekilde değerlendirilir.
  • E. Gizlilik: Başvuru sahibinden alınan bilgiler hiçbir bölüm ve departmana ya da üçüncü sahıslara iletilmez.
  • F. Müşteri Odaklılık: Memnuniyetini sağlamaya çalıştığımız müşterimizin beklentilerini; şirket politikası ve yasal mevzuat çerçevesinde kısa zamanda karşılamak ve haklarını korumak konusunda özen gösterilmektedir.
  • G. Hesap Verebilirlik: Gelen başvurular değerlendirilip geri dönüşleri kısa zamanda yapılır.
  • H. Ücret: Başvurular değerlendirilirken basvuru sahibinden ücret talep edilmez.
  • İ. Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme felsefesiyle, her müşteri sikayetini ar-ge için bir fırsat kabul ederek sürecin daha iyi yönetilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedeflemekteyiz.

Müşteri Şikayetleri Değerlendirmesi

Kurumsal Müşteri Şikayetleri Değerlendirmesi

Hekim YAPI AŞ olarak, hizmet verdiğimiz yalıtım sektöründe, ürünlerimiz, faaliyetlerimiz ve müşterilerimizden gelen isteklerin ele alınması süreçlerimiz ile ilgili, müşterilerimizin 0850 201 0 493 nolu hattımız ve diğer iletişim yolları ile rahatlıkla ulaştırabilecekleri öneri ve memnuniyetsizliklerinin tümünün; yasal şartlar ve HEKİM YAPI AŞ şirket politikaları çerçevesinde, tarafsızlık, objektiflik, nihai müşteri ve bayilerimiz tarafından erişilebilirlik, gizlilik ve TS ISO 10002 ilkelerinden ödün vermeden müşteri memnuniyetine çevrilmesi temel amacımızdır. Bu amacımız doğrultusunda, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.


Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü

incelemek için

İndir
Müşteri Şikayet Prosesi

incelemek için

İndir

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Yönetim Politikamız

Tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan kaliteli ürün zincirinin her bir üretim halkasında “önce insan” prensibi ile hareket etme prensibi, Hekim Yapı End. San Ve Tic. A.Ş’nin sosyal güvencesi altındadır.

Hekim Yapı Ailesi Olarak;

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum; yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikleri yakından izleyerek mevcut sistemlerimizin kanun ve yönetmelikler ışığında güncel kalmasını sağlamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi; Çalışma arkadaşlarımızı ve adaylarını; dil, din, ırk, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına bakmaksızın iş yapabilme becerilerine göre değerlendirerek ücretlendirme ve terfilerini bu doğrultuda yapmayı,

Ücretlendirme; Çalışma arkadaşlarımızın kanunlarla belirlenmiş olan asgari ücretin altında olmayacak şekilde maaşlarını belirleyerek zamanında ödemeyi,

Çalışma Saatleri; Çalışma saatlerini yürürlükte olan yasa ve mevzuatlara uygun olacak şekilde ayarlamayı ve fazla mesaide iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü çerçevede kalmak kaydıyla gönüllülük esasına uymayı,

Çalışma Ortamımızda Sağlık ve Güvenlik; Risk analizleri yaparak risk oluşturan noktalarda iyileştirmeler yapmak suretiyle kaza risklerini azaltan bir politika izlemeyi, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımlarını sağlamayı ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutan bir anlayışı benimsemeyi,

Çocukların Çalıştırılmaması; 18 yaşını doldurmamış işçilerin eğitim amacı dışında (staj vb.) çalıştırmamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma; Sözleşme, depozit vb. ile bağlanmış, zorla, gönülsüz veya isteksiz işçi çalıştırmamayı,

Çevre ve Çevre Güvenliği; Yasal Mevzuatlar doğrultusunda hazırlanan atık yönetim planlarımızı etkin bir şekilde uygulamayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında ayırarak azaltmayı,

Sosyal Aktivite; Çalışan arkadaşlarımız ile idari personelimiz arasındaki bağları güçlendirmeyi, çalışanlarımızdan daha yüksek verim alabilmek için çeşitli sosyal aktiviteleri gerçekleştirmeyi,

Yönetim Sistemleri; Sosyal uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği, Kalite ve Çevre yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek devamlılığını sağlamayı taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

Kurumsal İSG Politikamız

Hekim Yapı A.Ş. bünyesindeki tesislerde gerçekleştirilmekte olan tüm üretim aşamalarında her şeyden önce insanın çağdaş medeniyet seviyesine yakışır şekilde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını esas alırız. Bunun için yasal, sosyal, hijyenik ve ergonomik şartları gözetir, risklerimizi tespit ederek kabul edilebilir seviyelere indirgemek için yaralanmalardan ve hastalıklardan koruyucu önlemler geliştirir ve uygularız. Önlemleri tüm şirket bünyesine yayar ve sürekliliğini sağlarız. Risklere karşı çalışanlarımızı ve ilgili kişileri eğitir, bilgilendirir veya denetler, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi sürekli iyileştiririz.

Çevre Politikamız

Kurumsal Çevre Politikamız

Çevremizi korumak, kirliliği önlemek ve sürekliliğini sağlamak için çevre mevzuatı ve diğer tüm şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımız ile bir bütün içinde gerçekleştirerek sürdürebilir gelişimi sağlamak vegelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

HEKİM YAPI END. SAN. VE TİC. A.Ş. çevresel yaklaşımı güçlendirmek ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamak için, ISO14001 standardını baz alarak; politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler, Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler, ilgili taraf ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirmeyi sağlamak olacaktır.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye etkisi sınırlı olan uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, iklim değişikliğine etkileri en aza indirmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan doğal kaynakları kullanarak, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin korunmasını sağlamaktır.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurarak amaçlarımız belirlemek, Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek, çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve paydaşlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamaktır.

Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzayan zincirde sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olarak çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Yaşam döngüsü kapsamında; üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları kaynağında azalmak ve türlerine göre ayırmak, atık kağıt kartonların hammadde olarak kullanarak doğaya katkıda bulunmak, geri kazanımlarını sağlamak, yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirerek çevre dostu olduğumuzu göstermektir.

Tüm çalışanlarımız, çevre politikamızın uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Sürekli gelişmekte olan yapı sektöründe başarıyı yakalayabilmemiz için firmamızın sürekli olarak kendini yenilemesi, çalışanlarının gelişimi ve katkıları ile mümkündür.

Gayemiz şirketimiz hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın motivasyonlarını, yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, kariyer geliştirme imkanlarını sağlamaktır. Bu nedenle müşteri odaklı yaklaşımı sağlayacak süreç yatırımlarını yapıyor; yeni organizasyonel modeller geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Hekim Yapı A.Ş. iş başvurularınız için ik@hekimyapi.com mail adresine CV’nizi gönderiniz.

Toplam Üretim Alanı

m2

Fibercement Levha

m3/yıl

Sandviç Panel

m2/yıl

EPS

m3/yıl

Hazır Yapı Duvar Paneli

adet/yıl

Toplam

Ülkeye İhracat

Üretim Tesislerimiz

BAŞARILI! Formunuz başarılı bir şekilde gönderildi. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.