Fibercement Nedir?

HekimBoard Fibercement Levhalar

İnsanoğlunun toplumsal yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte, ortak yaşam alanları, yapılar ve yapısal mekânlarıyla ilgili, evrile evrile gelişen bir kültür oluşmuş ve yapısal tercihler oluşmaya başlamıştır. Bu tarihsel sürecin sonunda kentler ve kent kültürü oluşmuş, kentlerde yoğun yaşam alanları ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak mimari teknolojisindeki gelişmelerle çok amaçlı yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu yapısal evrimin ve yapı kültürünün doğal bir sonucu olarak, özellikle yapı sektörü daha hızlı yapılaşmaya uygun yapı elemanları, atmosfer ve doğa şartlarına daha dayanıklı yapılar, yangın ve ısı-ses yalıtımı gibi yaşam alanlarının daha güvenilir ve daha konforlu olmasına yönelik yapı enstrümanları ve nihayetinde de görsel anlamda zenginliği de içinde barındıran bir arayışa itmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak klasik yapı elemanlarının yanı sıra muhtelif yapı elemanları da yapı sektöründe yerini almaya başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında Avusturya asıllı Hatschek tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan bir yöntemle üretilmeye başlayan levhalar yüz yıla yakın bir süre pek çok uygulama alanında yaygın olarak kullanıldı. 1990′ lı yıllarda yapılan çalışmalar sonunda günümüzde fibercement levha denildiğinde ilk akla gelen ürün olan selüloz elyafı ile takviye edilmiş çimentolu levhalar geliştirilmiştir. Çatı malzemesi olarak üretilen levhaların haricinde sadece selüloz elyafı kullanılarak ve otoklavlı yöntemle üretilmekte olan fibercement levhalar özellikle iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılmak üzere düz levha formunda ve farklı yüzey görünümüne sahip olarak pazara sunulmaya başlanmıştır.

Bu alanda yapılan en son yeniliklerle fibercement olarak bilinen; yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz, ahşap, doğal taş gibi bir çok yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalar da üretilmeye başlanmıştır. Fibercement olarak bilinen bu yapı levhaları ilk olarak ülkemizde 2001 yılında prefabrik yapı sektörünün teknoloji konusunda öncülüğünü yapan Prefabrik YAPI A.Ş.; Özge YAPI A.Ş. ve Hebo YAPI A.Ş. ortaklığı olan Hekim Grup tarafından teknoloji transferi ile fabrika kurulmuş ve üretilmeye başlanmıştır.

Hekim Holding şirketlerinden olan Hekim YAPI A.Ş. tarafından 2001 yılında üretim çalışmalarına başlanılan fibercement ürünler, Hekim YAPI A.Ş. nin markası olan HekimBoard markası ile piyasaya 2004 yılından itibaren sunulmaya başlanmıştır.

Kısaca ‘’elyaf takviyeli çimento levha’’ olarak tanımlanabilecek fibercement levhalar, içerik olarak doğal elyaf, mikronize edilmiş silika ve çimento ile hazırlanan hammaddenin özel bir makinada levhalar haline getirilmesi ve daha sonra otoklavlanması ile elde edilir.

Çevre Dostu Fibercement Levhalar

Fibercement levhalar insan ve çevre dostu bir malzemedir. Yapısında hiçbir şekilde insan veya çevreye zararlı olabilecek bir madde bulundurmamaktadır. Zamanla ya da atmosfer şartlarına bağlı olarak çevreye herhangi bir şekilde gaz emisyonları yoktur. Fibercement levhalar yapısındaki maddelerden dolayı çok uzun ömürlüdürler. Gerek çimento gerekse silika için öngörülmüş bir ömür söz konusu değildir. Levhalar üretimi esnasında zaten yüksek sıcaklık ve basınç altında pişirildiğinden en zorlu şartlara karşı son derece dayanıklı bir yapı kazanmaktadırlar. Ultraviyole ışın etkisinden etkilenmeleri söz konusu değildir. Fibercement yapı levhaları (kireç çözücüler hariç) kimyasallara karşı çok iyi dayanım gösterirler. Özellikle alkalilere karşı son derece dayanıklıdırlar.

Sudan Etkilenmeyen Fibercement Levhalar

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama – kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement levhalar kesinlikle sudan ya da deniz suyundan etkilenmezler. Bu nedenle bu tarz sorunları olan binalarda mükemmel bir çözüm olarak kullanılabilirler. Kesinlikle suyu geçirmezler. Su emme oranları betonarme binalara oranla daha düşüktür. Şüphesiz fibercement levhalar esas itibarı ile tek başına bir izolasyon malzemesi değildir. Bununla birlikte son derece iyi sayılabilecek ısı ve ses izolasyon değerlerine sahiptir. Yüksek izolasyon değerine sahip malzemelerle beraber kullanıldıklarında çok iyi ısı ve ses izolasyonu elde edilebilmektedir.

A1 Sınıfı Yanmaz Fibercement Levhalar

Fibercement levhalar yangına karşı tam dirençlidir. Uluslararası A1 yanmazlık belgesine sahiptir. Fibercement levhalar ile oluşturulan duvarların yangın dayanım testinde F120 olarak bilinen 120 dakika yangına dayanımı olduğu resmi olarak belgelenmiştir. Fibercement levhaların yaklaşık yoğunluğu 1300 - 1400 kg/m 'tür. Yani cephe kaplamada metrekare başına uygulanan modele göre yaklaşık 10 kilogram yük düşmektedir. Cephe kaplamada ortalama 10 mm. kalınlığında fibercement kullanılmaktadır. Oysaki fibercement yerine sıva yapılsa idi yaklaşık 30-40 mm kalınlığında yapılması gerekmektedir. Ayrıca sıvanın özağırlığı 2000 kg/m 'tür. Fibercement cephe kaplama sıvadan daha hafif olmaktadır. Sıvanmış binalarda ise deprem riski açısından ihmal edilebilecek eser bir ağırlık artışına yol açmaktadır. Sadece ısı izolasyonu amaçlı yapılan mantolama işleminde de 2 kat sıva yapılmakta ve sonuçta cepheye gelen yük fibercement kaplamadan daha fazla olmaktadır. Özetle fibercement kaplamada binalara deprem açısından ilave bir risk eklenmemektedir. Fibercement levhalar her türlü su bazlı akrilik boya ile rahatlıkla ve istenirse birden fazla boyanabilmektedirler. Fibercement levhaların emsal malzemelere kıyasla; uzama – kısalma katsayıları çok azdır. Doğru bir uygulama ile ek yerlerinde sorun yaşanmaz. Fibercement levhalar 125 cm eninde, 250 – 280 ya da 300 cm boyunda üretilmektedirler. Desenli levhalar 8, 10 ve 12 mm kalınlığında, düz levhalar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 mm kalınlıktadırlar.

Fibercement Levha Nerelerde Kullanılır?

Fibercement levha her türlü yapıda iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak ve binanın hemen her detayında rahatlıkla kullanılabilir. Levhalar bütün olarak kullanılabildiği gibi istenilen ebatta şekillendirilerek ya da fugalı olarak da uygulanabilir. Fugalı levhalar farklı görünüm verecek şekilde muhtelif çizgi aralıklarında döşenir. En yaygın uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir:
 • Her türlü yapıda iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak,
 • Sandviç panel şeklinde ara bölme duvar elemanı olarak,
 • Fugalı levha olarak her türlü iç ve dış cephede dekoratif kaplama malzemesi olarak,
 • Asma tavan elemanı olarak (6 mm),
 • Çok katlı ön üretimli yapılarda ara kat döşeme malzemesi olarak (16 mm),
 • Çatı kaplama malzemelerinin altında destek elemanı olarak (OSB yerine),
 • Islak hacimlerde seramik altı malzemesi olarak,
 • Zemin betonu üzerinde döşeme malzemesi olarak (şap uygulamasına gerek kalmaz),
 • İç mekanlarda ahşap görünümü veren dekoratif kaplama elemanı olarak (lambri uygulaması),
 • Saçak altı ve alın kaplama malzemesi olarak,
 • Hazır kaplama elemanı olarak,
 • Reklam panolarında zemin malzemesi olarak,
 • Islak hacimlerde ara bölme elemanı olarak (PP lam kaplı şekilde),
 • Dış cephelerde kapı ve pencere kenarlarında söve olarak,
 • Fibercement siding uygulamalarında köşe elemanı olarak,
 • Muhtelif kaplama malzemeleri ile birlikte kompozit eleman olarak,
 • Muhtelif izolasyon malzemeleri ile birlikte sandviç panel olarak,
 • Bahçe duvalarında dekoratif yüzey elemanı olarak.
BAŞARILI! Formunuz başarılı bir şekilde gönderildi. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.