Laboratuvar Çalışmaları

HekimBoard Laboratuvar Çalışmaları

Üretim Esnasında Laboratuvar Sorumluları ve Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından imalat makinesinden çıkan yaş levhaların sürekli en, boy, kalınlık ve yüzey düzgünlüğü kontrolleri takip edilerek TS EN 12467 standardına ve TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Standardına uygun olarak üretim gerçekleştirilmektedir.

ÜRETİMİ SÜRECİ VE ÜRETİM SONUNDA YAPILAN ANALİZLER

  • Yaş Kuvars katı madde oranı tespiti
  • Elek kaçakları bakiyesi
  • Mal silindirinden sonraki levhanın nem oranı
  • Shopper Regler değeri tespiti
  • Turbomikser ve yaş atık Pulper KMO
  • Filtre KMO
  • Topaklaştırıcı ve köpük önleyici akış kontrolü
  • Suyun PH değerleri analizi
  • İletkenlik PH değerleri analizi


NİHAİ ÜRÜN MUKAVEMET ANALİZİ

Hekimboard levhalar kuru kesim bölümünde 25×25 cm ebatlarında kesildikten sonra laboratuara gönderilir. Laboratuara gönderilen numuneler kuru kırım, ıslak kırım ve etüv sonrası kırım olarak üç gruba ayrılırlar.


KURU LEVHA MUKAVEMET TESTİ

Laboratuara gelen levha hiçbir işleme tabi tutulmadan en, boy ve kalınlık ölçülerek mukavemet test cihazında kırma testine tabi tutularak mukavemet değerine bakılır. Laboratuara gelen numune levha en boy, uzunluk ölçümleri kalibrasyonları yapılmış metreler ile ölçülür. Daha sonra kumpas yardımı ile kalınlık ölçülür. Standartlara uygun levha mukavemet testi için cihaza yerleştirilir ve kırım gerçekleştirilir. Sonuçları bilgisayar ortamında kaydı alınarak daha sonra analiz raporu oluşturulur.


ISLAK LEVHA MUKAVEMET TESTİ

Laboratuara gelen levhalar su banyosunda 24 saat bekletildikten sonra en boy kalınlık hesaplanır. Daha sonra su emme yoğunluğu hesaplanır ve mukavemet test cihazında mukavemet değerine bakılır.


ETÜV SONRASI MUKAVEMET TESTİ

Laboratuara gelen levhalar 105-110 derece sıcaklıktaki etüvde 24 saat bekledikten sonra en, boy ve kalınlık hesaplanır. Nem, yoğunluk ve oda şartları sıcaklığında mukavemet testinde mukavemet değeri bulunur.


NİHAİ ÜRÜN KONTROL VE SEVKİYAT

Otoklav ayırma bölümünde ayrılarak paletlenmiş levhalar sevkiyat deposuna gönderilir. Kalite kontrol sorumlusu üretilen levhalar için hazırlanan son nihai kontrol formunu kullanarak levhalar için belirlenen en ,boy, palet yüksekliği, kalınlık, ürün adedi kontrol sonunda ortaya çıkabilecek olan defolu ürünleri çatlak , kenar, kalınlık, katlar arası ayrılma, çaprazlık, yüzey görünümü, kırılma gibi üretim hatalarını belirleyerek ortaya çıkan tüm verileri son nihai ürün kontrol formuna işler hazırlanan bu form bilgisayar ortamında sisteme işlenir ve formun çıktısı alınır. Alınan form kalite kontrol elemanı tarafından imzalanarak Kalite Sistem Yöneticisine teslim edilir. Tüm kontrollerden geçen HEKİMBORD levhalar sevk edilmek üzere ürün depo bölümünde depolanır.