a
Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Akra, Gana

Aralık ayı başında Gana’nın başkenti Akra şehrinde Gana Fuar Merkezinde düzenlenen Türk İhraç Ürünleri fuarına 68 Türk firması katılmıştır. Batı Afrika’nın doğal kaynakları zengin bir ülkesi olan Gana ekonomik açıdan dünyanın az gelişmiş ülkeleri arasında sayılmakla beraber alt ve üst yapı konusunda çok bakir bir bölgede yer alması bakımında yeni iş imkânlarına açıktır. Fuarda ürünlerimize olan ilgi oldukça yoğun olmuştur.