Tanzanya 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Tanzanya 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Dar es Salaam, Tanzanya

IGEME verilerine göre Tanzanya sanayi, inşaat, madencilik ve imalat alt sektörlerindeki gelişmelere bağlı olarak, yüksek petrol fiyatları ve zayıf enerji ve ulaştırma altyapısından kaynaklanan problemlere rağmen, 2003-2007 yılları arasında ortalama % 10 oranında büyümüş olup GSYİH’nın yaklaşık % 23’ü sanayi sektöründen kaynaklanmaktadır.

Tanzanya ile 1990’lı yıllarda 10 milyon doların altında olan ticaret hacmimiz bazı yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermekle birlikte genel olarak artış trendi izlemiş ve 2008-2009 yıllarında yıllık ortalama 65 milyon doların üzerinde gerçekleşmiştir. Son 15 yılda dış ticaret dengesi birkaç yıl haricinde Türkiye lehine seyretmiştir. 2009 yılı verilerine göre Tanzanya ile ticaretimizde denge lehimize ve 44 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu sene ilk defa katıldığımız Tanzanya 2. Türk ihraç ürünleri fuarında ürünlerimize ilgi yüksek düzeyde olmuştur. Standımızı yaklaşık 100 firma ziyaret etmiş olup, uzun vadeli iş ilişkileri için başlangıçlar yapılmıştır.