a

Yurtkur

Van

HekimBoard; konstrüksiyon, form, işlev ve bağlamın yerel fikirlerle biçimlendiği kolay bir malzemedir.