Highway Outlet

Bolu

İklim ve çevresel etkenlerle şekillenen yöresel mimarilerde, kullanılan malzemelerin önemi yüksektir.

Rüzgara, kara, neme ve denizden gelen alkalilere dayanıklı olmalıdır ki, amaçlanan mekan kullanıcısına hizmet edebilsin.

HekimBoard ile bu mümkün!