a

Beypazarı Akropol Termal Hotel

Ankara

Yine yöresel bir mimari… ve mükemmel uyum…

Beypazarı yapı kültürünün kusursuz olarak cepheye yansıması. Saçak altları, payandalar kat silmeleri, söve ve yüzey kaplamaların hepsi HekimBoard ile uygulandı.