Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Kurumsal Çevre Politikamız

Çevremizi korumak, kirliliği önlemek ve sürekliliğini sağlamak için çevre mevzuatı ve diğer tüm şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımız ile bir bütün içinde gerçekleştirerek sürdürebilir gelişimi sağlamak vegelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

HEKİM YAPI END. SAN. VE TİC. A.Ş. çevresel yaklaşımı güçlendirmek ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamak için, ISO14001 standardını baz alarak; politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler, Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler, ilgili taraf ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirmeyi sağlamak olacaktır.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye etkisi sınırlı olan uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, iklim değişikliğine etkileri en aza indirmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan doğal kaynakları kullanarak, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin korunmasını sağlamaktır.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurarak amaçlarımız belirlemek, Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek, çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve paydaşlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamaktır.

Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzayan zincirde sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olarak çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Yaşam döngüsü kapsamında; üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları kaynağında azalmak ve türlerine göre ayırmak, atık kağıt kartonların hammadde olarak kullanarak doğaya katkıda bulunmak, geri kazanımlarını sağlamak, yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirerek çevre dostu olduğumuzu göstermektir.

Tüm çalışanlarımız, çevre politikamızın uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur.