a
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Kurumsal Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre mevzuatına ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini, Sürdürebilir Gelişme ve Çevre Koruma ile bir bütün içinde gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

HEKİM YAPI END. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzayan zincirde sürekli iletişim ve işbirliği içersinde olarak çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmak.

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları kaynağında azalmak ve türlerine göre ayırmak, atık kağıt kartonların hammadde olarak kullanarak doğaya katkıda bulunmak, geri kazanımlarını sağlamak, yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.