a
Taşıma, Depolama ve Koruma

Taşıma, Depolama ve Koruma

Taşıma, Depolama ve Koruma Talimatı

Hekim Panel; TS EN 14509, TSE–ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemine uygun olarak üretilmekte ve malzemeler fabrikada azami itina ile araçlara yüklenmektedir. Nakliyeyi takiben ürünlerin şantiyede indirilmesine dikkat edilmesi, panellerin montaja kadar yağmur, çamur vb. doğa şartlarına uygun şekilde korunması gereklidir.

icon
Önemli Duyuru!
Montaj sırasında panellerin üzerindeki koruyucu filmler söküldükten sonra montaj yüzeylerinin aynı cephede olmasına dikkat ediniz. Parti bazlı gelen panellerde ayrı paneller olduğundan dolayı boyada ton farkı olabilir. Hep aynı partinin panelleri kullanılmalı veya tarihlere ve uyarı etiketlerine dikkat edilmelidir.

Taşıma

Araçlar üzerinde, balyalar halinde, şantiyeye ulaşan malzemelerin araçtan sahaya indirilmesinde, çatıya alınmasında veya araçtan direk olarak çatıya alınmasında vinç kullanılmalıdır.

Özellikle 8 metrenin üzerindeki baylar için uygun koşullara vinç kullanılarak yapılan bu işlemlerde malzemenin taşınırken hasar görme riskini aza indirilmelidir.

Balya uzunluğu 6-8 metre arasında olan paketlerde geniş çatallı (~3.5 m), 6 metrenin altındaysa dar çatallı (~1.2 m) forklift indirme işlemi yapılabilir. Forkliftle indirme yapıldığı takdirde balyaların forkliften taşan uçlarının, 2.5 metreyi geçmemesine dikkat edilmelidir.

Vinç kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar;
1. Balyanın vinçle dengeli bir şekilde taşınması için aşağıdaki şekilde belirtilen ölçülere ve adaptör boyuna uyulmalıdır. 9m’nin üzerindeki panellerde adaptör panel bağlantısı sayısı en az 3 noktada olmalıdır.
2. Kullanılacak halatlar naylon, kenevir veya ipek olmalı, çelik veya zincir halat kullanılmamalıdır.
3. Halatların malzeme kenarlarını ezmemesi için aşağıdaki çizimde belirlenen şekilde panelin alt ve üstünde halatların geldiği yere ahşap takoz konulmalı, takozların balyalardan 3-5 cm taşması tercih edilmelidir.
4. Malzemeler çatıya balya halinde alınıyorsa, balya yüklerinin taşıyıcı sisteme dengeli olarak dağıtılmasına ve balyaların makas üstlerine gelmesine dikkat edilmelidir. Balya aralarının çatı üzerinde en az yatay taşımayı sağlayacak şekilde ayarlanması; iş emniyeti ve işçilik açısından yaralı olacaktır.

Elle İstifleme

 • 1. Malzeme bir ucundan tutularak çekilmemelidir.
 • 2. Malzemeler çatıya yerleştirilirken de aynı şekilde aşıkların üzerinde kaydırılmamalı veya çekilmemelidir.
 • 3. Malzeme istiften kaldırılırken veya çatıdaki yerine taşınırken, kısa malzemeler(≤ 4m) iki ucundan, uzun malzemeler (>4m) iki ucundan ve ortasından, dengeli bir şekilde tutulmalıdır.
 • 4. Malzeme taşınırken bir alttaki malzemenin üzerine basılmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.
 • 5. Panellerde çatı üzerinde boyuna bindirme amacıyla kulak bırakılmışsa, panel bu kulaktan tutularak kaldırılmamalıdır.

Depolama

Malzemeler doğrudan montaj yapılamadığı takdirde, şantiyenin uygun bir yerinde, tekrar yer değiştirmeye sebebiyet vermeyecek bir yerde istiflenmelidir. İstif veya montaj yapılırken panelin kenarlarındaki birleşim yerlerine zarar verilmeden, kenarlarını koruyacak ekipman ile istif ve montaj yapılmalıdır. İstif veya montaj esnasında birleşim yerlerinden zarar gören panel montaj yapılamamalıdır. Aksi takdirde panel yüzeylerinde görsel bozukluklar oluşur.
Uzun süreli beklemelerde ilk tercih kapalı bir stok sahasıdır. Bunun yanında kapalı stok sahasında belirtilen malzemelerin hava akımından mahrum kalmaması gereklidir. (Stoklama alanında sıcaklık farkı Δ 10 °C ve bağıl nem oranı %70 ‘ den fazla olmamalıdır.) kapalı istif yapılması ve hava akımının sağlanmasındaki amaç, iki malzeme arasına su girmesini veya nem birikmesinin engellenmesidir. İki panel arasında giren su veya nem, malzemelerinin birbirine temas eden noktalarında, boya kabarmalarına sebep olmaktadır. Bu kabarmalar malzemenin yapısına zarar vermekte ve görünüş bozuklukları oluşturmaktadır.

Paneller birkaç günden fazla açık alanda bekleyecekse üzerlerine, başka malzeme değmeyecek ve hava akımının kesmeyecek şekilde bir naylon veya branda örtülmelidir.

Özellikle koruyucu film kapalı boya sac paneller güneşten korunmalıdır. Boyalı sac koruyucu ince polietilen filmler uzun süre güneş ışınlarına maruz kaldığı takdirde panellere daha fazla yapışacağı için montaj sonrası sökülmesi zorlaşacaktır.

İstifleme Şekli

Stoklama süresi ne olursa olsun istifleme yapılırken aşağıda izah edilen konulara ve ölçülere dikkat edilmelidir.
 • 1. Üst üste en fazla 3 balya konulmalıdır. Toplam yükseklik max. 2.7 cm olmalıdır.
 • 2. Balyalar eğimli olacak şekilde takozlama yapılmalıdır.(~%2-3 gibi)
 • 3. Takoz yüksekliği 6-10 cm ve takoz arası mesafesi en fazla 1.5 cm olmalıdır.
 • 4. Balya altında ahşap palet varsa paletten sarkan balya uçlarının altında palet yüksekliğinde takoz konulmalıdır.
 • 5. Balyaların arasındaki takozlar üst üste aynı hizada olacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • 6. Takoz olarak strafor takozlar kullanılmalıdır.
 • 7. Panellerin üzerine, basmamalı veya üzerinde yürünmemelidir.
 • 8. Panelin konulacağı zemin mutlaka düzgün olmalıdır.